UKC Užpalių skyriaus kūrybinės saviraiškos grupė, vad. Birutė Minutkienė

Kolektyvas susikūrė prieš dvejus metus, Birutės Minutkienės iniciatyva, turime parengę dvi menines programas, su kuriomis pasirodėme daugiau nei dvidešimt kartų įvairiuose renginiuose Anykščių, Biržų, Rokiškio, Zarasų ir Utenos rajonuose. Tai literatūrinės-muzikinės kompozicijos su vizualizacija, kurių metu žodinė meninė išraiška (dainos, eilėraščiai, mįslės, posakiai, literatūrinis tekstas) papildoma dokumentiniais filmais, nuotraukomis ir kita video medžiaga. Programos lanksčiai derinamos pagal užsakovo poreikį, pilnos programos trukmė 50 min.
„Mūsų prabočiai“ – Maironio minčių pagrindu kalbama apie šalies kūrimosi istoriškumą, per tautosakinę meninę prizmę.
„… esi tu viena“ – Lietuva lyginama su motina, aptariamos, aukštinamos šeimos vertybės.
Šiuo metu kuriama programa, kurioje aktualizuojami žmonių tarpusavio santykiai po meilės skraiste.

Repeticijos vyksta ketvirtadieniais12.00-13.30