„Žaliaduonių“ teatro spektakliai

Už tave to padaryti negaliu
Upė ant asvalto
Undeniu, ugniu, žalynais
Už durų
Pavasario linksmybės
Tamsos švyturys
Komiksas arba žmogus su geležiniu dančiu