dsv0012013 metų pavasarį didžiosios popchoro merginos nepabūgo vėjų ir ankstų rytą išvyko į Rygos uostą, kuriame jų laukė keltas į Švediją. Dainininkės išvyko ne poilsiauti, tad tik palikus uostą prasidėjo repeticijos. Problemų kelionės metu išvengti nepavyko: per mažas mikrofonų skaičius, neįskaitomi kompaktų įrašai ir pan. Tačiau audringa publika nuvijo šalin visą nerimą, o nesėkmės pasitraukė pačios. Plojimai, susižavėjimo šūksniai, žiūrovų šypsenos ir didelis dėmesys nulipus nuo scenos suteikė merginoms daug džiaugsmo bei entuziazmo, kurio užteko iki pat kelionės pabaigos. Skaityti daugiau

Utenos kultūros centre balandžio 26-ąją įvyko 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos” darbo grupės susitikimas. Šiame susitikime Lietuvai atstovavo
Asta Motuzienė , Regina Katinaitė –Lumpickienė, Gitana Platkevičienė, Adolfas Sinkevičius, Roberta Macelienė. Projekto partneriams iš Latvijos atstovavo Sanita Melko, Silvija Kurtina, Inara Urča, Guntis Skrimblis, Alberts Vucans.
Susitikime aptarta eilė aktualių klausimų: fotoalbumo parengimo darbai, projekto viešinimas radijo reportažais, informaciniai leidiniai –brošiūros, 2013 m. dainų šventė Preiliuose.
Fotoalbumo parengimo darbai vyksta. Jame atsispindės Aukštaitijos ir Latgalos istorija, gamta, kultūros paminklai, šventės, kolektyvai, įžymūs žmonės, išsamiai – projekto veiklos ir pasiekti rezultatai. Sveikinimo žodį rašys Utenos ir Preilių merai bei projekto vadovė Asta Motuzienė. Medžiagos leidiniui turima pakankamai, ją reikia susisteminti, pateikti įdomiai ir informatyviai. Kalbos – latvių ir lietuvių, teksto reziumė – anglų. Eilėraščiai bus pateikti tarme, jie į kitas kalbas nebus verčiami. Leidinyje numatoma išlaikyti žodinės ir vaizdinės informacijos santykį, pasirūpinti kokybiška informacija, nuotraukomis.
Dvi brošiūros bus išleistos Latvijoje ir skirtos 2013 m. birželio 29 d. vyksiančiai dainų šventei Preiliuose. Vienoje bus reklamuojami Aukštaitijos ir Latgalos tautodailininkai, amatininkai, jų kuriami darbai, kitoje – patalpinta projekto veiklose dalyvavusių kolektyvų ir jų vadovų nuotraukos, trumpa informacija apie jų veiklą. Pabrėžta, kad projekto veiklos nuolat viešinamos internetiniame puslapyje, spaudoje, dar prisidės radijo reportažai.
Dainų šventė Preiliuose vyks šių metų birželio 29 d. Joje dalyvaus 500 meno mėgėjų iš Lietuvos ir tiek pat iš Latvijos. Visuomenei bus pristatoma didelė šokių, dainų ir muzikos programa, atlikti kartu lietuvių ir latvių išmokti šokiai ir dainos, pučiamųjų orkestrų programa. Visa šventės programa turėtų sutilpti į 3 val. koncertą. Tautodailininkai, amatininkai, muzikantai savo darbus Latvijos žiūrovui, o tuo pačiu tikimasi, kad ir atvykusiems žiūrovams iš Lietuvos, pristatys jau nuo ryto vyksiančioje mugėje. Dainų šventei tiek lietuviai, tiek latviai ruošiasi labai atsakingai: intensyviai vyksta kolektyvų repeticijos, įtvirtinama programa, paskirti chorų programos, pučiamų-
jų, folkloro kolektyvų ir šokių dalies koordinatoriai, tikslinamas tautodailininkų ir amatininkų sąrašas, sprendžiami transporto ir kiti organizaciniai klausimai.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

Vykdant Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektą „Baltas paukštis
virš Aukštaitijos ir Latgalos“ iki birželio mėn. pabaigos bus išleisti du bukletai: vienas apie pro-
jekte dalyvaujančius lietuvių ir latvių tautodailininkus, antras – apie mėgėjų meno kolektyvus,
bendrų lietuvių ir latvių folkloro, šokių, chorų švenčių bei baigiamosios dainų šventės Preiliuose dalyvius. Bukletuose tekstai bus lietuvių, latvių ir anglų kalbomis.
Šiais metais bus išleistas ir fotoalbumas, plačiai atspindintis Aukštaitijos ir Latgalos isto-
riją, gamtą, kultūrinį paveldą, šventes ir kt. Fotoalbumo tekstai bus lietuvių ir latvių kalbomis , o
jų santraukos – anglų kalba.

Utenos kultūros centro informacija

Vėluojantis pavasaris niekaip negali sutrukdyti kūrybai, taigi darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektas „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ sparčiai artėja prie fina-
lo. Tačiau vykdytojų dar laukia daug svarbių darbų. Jų aptarti balandžio 18 d. Utenos kultūros centro direktorė, projekto vadovė, Asta Motuzienė, direktorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, techninės kūrybos vadovas Adolfas Sinkevičius ir šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ vadovė Ro-
berta Macelienė susitiko Preiliuose su projekto partneriais – Preilių savivaldybės dūmos projektų vadybininke Sanita Melko, Kultūros centro direktoriumi Gunčiu Skrimbliu, direktoriaus pavaduotoja Silvija Kurtina, renginių vadybininke Inara Urča ir Preilių muzikos ir menų mokyklos direktoriumi Alberts Vucans. Skaityti daugiau

krokuva„Decimos“ dainininkės po 12 valandų kelionės pirmiausia jėgas atgavo Krokuvos  vandens pramogų parke. Kitą dieną vyko didžiulis koncertas  „Keliaujantis festivalis 2013“,  po kurio merginos dar surado jėgų aplankyti Krokuvos senamiestį.
Pirmiausia aplankėme ant Vavelio kalvos esančius XVI a. Karališkus rūmus. Jie mus nustebino savo grožiu ir didybe. Eidamos siauromis senamiesčio gatvelėmis priėjome Turgaus aikštę, kurioje buvo daug suvenyrų parduotuvėlių, gausiai lankomų turistų. Teigiama, kad Turgaus aikštė yra didžiausia miesto aikštė Europoje. Dar aplankėme švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, iš kurios vieno bokšto kas valandą pasigirsta trimitavimas. Toliau vaikščiodamos po senamiestį aplankėme Barbakaną (gynybinius sienos vartus) ir šv. Fabijono vartus.
Trečiąją dieną, po finalinio koncerto, vykdami į Lietuvą pakeliui užvažiavome į Veličkų druskų kasyklas. Ėjome 2,5 km ilgio ekskursijų trasa, į kurią liftu nusileidome 64–135 m. po žeme. Viena įdomiausių vietų kasykloje – po žeme įrengta koplyčia, kurioje viskas išdrožinėta iš druskos. Smagu buvo pačioms palaižius sienas įsitikinti, kad tikrai viskas ir visur yra iš druskos. Po kasyklas mus vedžiojo puiki gidė, kuri papasakojo daug istorijų, legendų, smagių nuotykių. 2 valandos po žeme prabėgo greitai ir įdomiai.

 

Krokuvai mes palikome savo dainas, o Krokuva mums padovanojo daug įspūdžių.

Ugnė Zlataravičiūtė
„Decimos“  dainininkė

rob001Ankstų gegužės pirmadienio rytą atsikėlėme su dideliu užsidegimu ir noru – juk šiandien išvykstame į Italiją !!! Visi su puikia nuotaika sėdome į autobusą ir patraukėme Lenkijos link. Visą dieną keliavę vėlų vakarą apsistojome Austrijos pasienyje esančiame viešbutyje . Po kelių dienų, praleistų autobuse, Roma mus sutiko su vėsiu ir darganotu rytmečiu. Tačiau to nepabūgome ir sėdę į metro patraukėme miesto centro link. Papusryčiavę pradėjome kelionę po didingą, istoriniais mitais apipintą Italijos sostinę. Skaityti daugiau

2013 m. vasario 19 d. Utenos kultūros centre vyko 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ priežiūros komiteto (PSCM) susirinkimas. Jame dalyvavo gausus būrys ne tik tiesiogiai projekte dalyvaujančių žmonių, bet ir abiejų šalių savivaldybių vadovus atstovaujantys asmenys: Utenos rajono mero patarėjas Gintautas Petravičius ir Preilių krašto dūmos vykdomasis direktorius Vladimirs Ivanov.
Susitikimas prasidėjo Adolfo Sinkevičiaus sukurtu nuotraukų filmu, atspindinčiu visas jau vykusias projekto „Baltas paukštis“ veiklas. Skaityti daugiau