Spalio 24-ąją Utenoje susitiko tarptautino projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir
Latgalos“ vykdytojai – Utenos ir Preilių darbo grupės. Susitikimo programoje buvo aptarta keletas
aktualių temų, kurias pristatė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.
Lapkričio 25 d. Utenoje vyks chorų mokymai ir paruoštos programos pristatymas – chorų festivalis „Dainų tiltas“. Mokymuose dalyvaus 250 dainininkų iš Lietuvos ir Latvijos. Jau dabar rengiama bendra programa, kolektyvai intensyviai repetuoja. Festivalis vyks Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.
Dainų šventė Preiliuose planuojama 2013 m. birželio pabaigoje arba liepos mėn., artimiausiu metu data bus patikslinta. Šventėje dalyvaus 500 mūsų rajono meno mėgėjų ir toks pat skaičius latvių. Šventėje skambės ne tik kolektyvų individualios programos, bet ir mokymų stovyklose išmokti bei vykusiuose festivaliuose atlikti kūriniai. Abi pusės – tiek Lietuva, tiek Latvija – iki gruodžio 1 d. turi pasiūlyti repertuarą. Preilių darbo grupė artimiausiu metu paskirs scenarijaus autorių ir režisierių.
Preiliuose vyksiančiai Dainų šventei bus išleisti du lankstinukai: vienas – apie amatininkus ir
tautodailininkus, kitas – apie projekto veiklose dalyvaujančius meno kolektyvus ir Dainų šventės Preiliuose programą.
Dar kartą smulkiai aptarti fotoalbumo parengimo darbai, jo apimtis. Jame atsispindės visos
projekto veiklos bei rezultatas, Aukštaitijos ir Latgalos regionų istorija, kultūra, ypač etnokultūra, gamta, amatai, šventės, bus parodyti šių regionų skirtumai ir panašumai. Fotoalbumo tekstai bus lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, eilėraščiai – aukštaičių ir latgalių tarmėmis, jie nebus verčiami į anglų kalbą.
Susitikime ir diskusijose dalyvavo Asta Motuzienė, Irena Leikauskienė, Regina Katinaitė –Lumpickienė, Adolfas Sinkevičius , Gediminas Gricius, Sanita Melko, Silvija Kurtina, Inara Urča,
Guntis Skrimblis, Alberts Vucans.

Regina Katinaitė – Lumpickienė
Projekto koordinatorė

bpa048 bpa049 bpa050 bpa051

Prieš gerą pusmetį pradėtas vykdyti tarptautinis darnaus bendradarbiavimo
tarp Lietuvos ir Latvijos projektas „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ jau dovanojo Utenai ir Preiliams visą puokštę gražiausių renginių.
Rugsėjo 29-ąją Utenos miesto 751-ojo gimtadienio šventę pratęsė dar vienas įspūdingas šio projekto renginys – tai pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite, dūdos, Aukštaitijoje“, kuriame dalyvavo orkestrai iš Lietuvos ir Latvijos. Spalvinga orkestrų su šokėjais eisena nusitęsė nuo Kultūros centro Aušros gatve iki Dauniškio ežero. Pagrindinėje šventės estradoje linksmomis, smagiomis ir svajingomis melodi-
dijomis bei bendrai atliekamais kūriniais orkestrai pakerėjo uteniškius ir miesto svečius.
Šauniai muzikantams talkino šokėjai. Orkestrantus ir žiūrovus sveikino projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, rajono savivaldybės mero padėkos raštus už dalyvavimą festivalyje ir suvenyrus įteikė Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė. Festivalį režisavo Irena Leikauskienė.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto „Baltas paukštis“ koordinatorė

bpa039 utms026 utms027 utms030 utms035 utms036 utms037

Rugsėjo 29 d. 17 val. Utenoje, prie Dauniškio ežero, pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite, dūdos, Aukštaitijoje“
Dalyvauja:
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras
Vadovas Vytautas Latonas
Latvijos Respublikos Preilių muzikos ir menų mokyklos jaunių pučiamųjų orkestras
Vadovas Olegs Kolesničienko
Vilniaus miesto Žirmūnų gimnazijos pučiamųjų instrumentų orkestras „Septima“
Vadovas Vytautas Skripkauskas
Panevėžio rajono savivaldybės jungtinis vaikų ir jaunimo varinių pučiamųjų instrumentų orkestras „Aukštyn“
Vadovas Remigijus Vilys
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos sportinių šokių studija „Magija“
Vadovė Liuda Gudaitienė

Tarptautinio projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vykdytojas – Utenos kultūros centras

puciamuju festivalis

la001Italija – šalis, kurioje gali pasivyti arba pralenkti laiką, užmiršti visus savo rūpesčius ir pasimėgauti tikromis, karščiu alsuojančiomis atostogomis. Jei Lietuvoje vasara jau baigiasi, Italijoje dar gali išsitiesti prieš kaitinančią saulutę ar įmerkti kojas į šiltą jūrą. Tačiau vieta, į kurią norėtume sugrįžti, kurią dažnai sapnuojame naktimis ir kuri paliko didžiausią įspūdį – Sicilija. Tos pačios pamiltosios Italijos piečiausias taškas. Skaityti daugiau

Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės paskutiniąją liepos dieną susirinko aptarti projekte numatytų leidinių – fotoalbumo ir dviejų brošiūrų koncepcijos, parengimo ir leidybos klausimų. Susitikimas vyko Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje sodyboje Juknėnų k.
Fotoalbumas bus išleistas Lietuvoje 2013 metais lietuvių ir latvių kalbomis su vertimu į anglų kalbą, 500 egz., turinys atspindės Aukštaitijos ir Latgalos estetines ir etnines tradicijas, plačiai nušvies Utenos ir Preilių kraštus.
Brošiūras išleis projekto parneriai latviai, vienoje iš jų bus pasakojama apie Utenos ir Preilių krašto tautodailininkus, jų darbus, kitoje – apie mėgėjų meno kolektyvus, bendras šventes, festivalius, mokymų stovyklas.
Visų leidinių, ypač fotoalbumo parengimui, reikės kruopštaus abiejų šalių partnerių bendradar-
biavimo.
Pasitarime dalyvavo Latvijos Preilių savivaldybės projektų vadovė Sanita Melko, kultūros va-
dybininkė Inara Urča, dailininkė Dagnija Urča, choreografė Silvija Kurtina, mūsų pusei atstovavo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, koordinatorė, di-
rektorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, techninės kūrybos vadovas Adolfas Sinkevičius.
Kaip visada, puikią pažintinę-edukacinę ekskursiją šioje unikalioje rajono vietovėje – įžymių rašytojų tėviškėje – pravedė muziejininkė Rima Gaidienė.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

bpa046 bpa047

Daugelis neįsivaizduojame iškilmingų ir masinių renginių be pučiamųjų orkestrų muzikos.Tad šiais metais Utenos miesto gimtadienio proga rengiamas pučiamųjų orkestrų festivalis “Skambėkite, dūdos, Aukštaitijoje” žada būti skambus, spalvingas, patrauklus kiekvieno akiai, ausiai, širdžiai. Jis buvo suplanuotas rengiant tarptautinį projektą “Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos”. Festivalyje dalyvaus du šaunūs meno kolektyvai – Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinis pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Vytauto Latono, ir Preilių muzikos ir menų mokyklos jaunių pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja Olegs Kolesničienko, drauge su juo dirba mokytojas Roberts Viškeris. Šie orkestrai, jungiantys po trisdešimt muzikantų, pagal projekte numatytą mokymo programą, liepos 11-13 dienomis repetavo, mokėsi bendrų kūrinių, ilsėjosi, organizavo tarpusavio sporto rungtis Alantoje veikusioje stovykloje. Skaityti daugiau