Paskutinįjį birželio šeštadienį 10 autobusų su 500 uteniškių patraukė į žavų Latgalos kampelį Latvijoje – Preilius. Šie žmonės – tai mūsų dainuojanti, šokanti, grojanti bei kitokius menus kurianti bendruomenės dalis. Kelionės tikslas – drauge ir 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ pagrindinis tikslas – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Iki Dainų šventės Preiliuose nueitas vos ne pusantrų metų kultūrinio bendradarbiavimo tarp Aukštaitijos ir Latgalos regionų, turinčių panašių nacionalinių vertybių – dainų šventes, kelias. Projekto įgyvendinimas įkvėpė abiejų šalių menininkus kurti, mokytis ir bendradarbiauti tautinio kultūros paveldo srityje, skatino kultūrinį ir kūrybinį regionų vystymąsi. Projekto veiklose – mokymų programose, festivaliuose, susitikimuose dalyvavo per 3000 abiejų šalių meno mėgėjų, tautodailininkų. Jų sukurtomis programomis gėrėjosi daugiatūkstantinis lietuvių ir latvių žiūrovų būrys. Kultūriniai mainai, etninių tradicijų tęstinumas, specialistų, puoselėjančių ir ugdančių senąsias liaudies tradicijas, bendradarbiavimas suteikė galimybę pritraukti daugiau svečių, padidinti turistų srautus per sieną. Vyko kūrybinės mokymų stovyklos, iš projekto lėšų įsigyta muzikos instrumentų, įvairaus rekvizito, garso aparatūra, lauko koncertų kilnojama scena, buvo kuriami ir visuomenei pristatomi tarptautiniai kultūriniai renginiai.
Lyg Baltojo paukščio sparno mostas švystelėjo laikas su gausybe įvykių, renginių ir atėjo didžioji diena – Dainų šventė Preiliuose. Mūsų rajonui joje atstovavo 20 mėgėjų meno kolektyvų – tai chorai, folkloro ansambliai, kapelos, liaudiškos muzikos ir šokių kolektyvai, drauge vyko kultūros darbuotojų, rajono savivaldybės atstovų ir 20 rajono tautodailininkų.
Šventės scenarijaus autorė Inara Urča ne kartą darbo grupės susitikimuose aptarė repertuarą, vedimo tekstus, buvo apgalvotos visos organizacinės ir meninės detalės. O kiek iki to repetuota ir mokymų stovyklose, ir atskiromis grupėmis. Tad ir šventės programa liete liejosi sklandžiai, jaudindama Preilių miesto parke susirinkusius žiūrovus, kurių tarpe buvo ir lietuvių turistų. Ypatingai šiltai žiūrovai priėmė bendrai atliekamas lietuvių ir latvių dainas, šokius, kur lietuvės merginos šoko su latviais jaunuoliais ir atvirkščiai.
Sveikinimo kalbas tarė Preilių meras Aldis Adamovičs, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas Gintautas Petravičius, projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė Asta Motuzienė, o iš Latvijos pusės – Sanita Melko.

Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto „Baltas paukštis“ koordinatorė

Pasidalinkite šiuo puslapiu, leiskite žinoti kitiems: