rob001Ankstų gegužės pirmadienio rytą atsikėlėme su dideliu užsidegimu ir noru – juk šiandien išvykstame į Italiją !!! Visi su puikia nuotaika sėdome į autobusą ir patraukėme Lenkijos link. Visą dieną keliavę vėlų vakarą apsistojome Austrijos pasienyje esančiame viešbutyje . Po kelių dienų, praleistų autobuse, Roma mus sutiko su vėsiu ir darganotu rytmečiu. Tačiau to nepabūgome ir sėdę į metro patraukėme miesto centro link. Papusryčiavę pradėjome kelionę po didingą, istoriniais mitais apipintą Italijos sostinę. Skaityti daugiau

2013 m. vasario 19 d. Utenos kultūros centre vyko 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ priežiūros komiteto (PSCM) susirinkimas. Jame dalyvavo gausus būrys ne tik tiesiogiai projekte dalyvaujančių žmonių, bet ir abiejų šalių savivaldybių vadovus atstovaujantys asmenys: Utenos rajono mero patarėjas Gintautas Petravičius ir Preilių krašto dūmos vykdomasis direktorius Vladimirs Ivanov.
Susitikimas prasidėjo Adolfo Sinkevičiaus sukurtu nuotraukų filmu, atspindinčiu visas jau vykusias projekto „Baltas paukštis“ veiklas. Skaityti daugiau

2013 m. vasario 19 d. Utenos kultūros centras pristatys 2007–2013 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ Utenoje ir Preiliuose įvykdytas veiklas. Pristatyme dalyvaus Utenos rajono savivaldybės ir Preilių apygardos tarybos vadovai, projekte dirbantys asmenys.
Projekto esmė – kultūriniai mainai ir bendros programos – Aukštaitijos ir Latgalos Dainų šventės sukūrimas ir pristatymas tarptautinei bendruomenei. Kultūriniai mainai, etninių tradicijų tęstinumas, specialistų, puoselėjančių ir ugdančių senąsias liaudies tradicijas, bendradarbiavimas jau parodė gražių rezultatų, sudarė galimybę pritraukti daugiau svečių, padidinti turistų srautus per sieną.
Bus aptarti ir būsimieji tarptautiniai kultūriniai renginiai bei projekte numatyti leidiniai.
Utenos KC informacija

aguonele0012012 m. Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansambliui „Vieversa“ buvo gausūs darbais ir turtingi apdovanojimais.Todėl vadovų vardu norėčiau padėkoti visiems ansambliečiams – šokėjams, dainininkams, muzikantams – už jų atsakingą darbą repeticijų metu, už kantrybę, už susiklausymą puoselėjant tautinį meną. Taip pat norėčiau padėkoti Seimo narei M. Petrauskienei, buvusiam LR Seimo nariui E. Pupiniui, rajono savivladybės merui A. Katinui, pavaduotojui V. Valinčiui, Kultūros centrui, UAB „Alauša“ už moralinę ir materialinę paramą organizuojant tarptautinį festivalį „Po vasaros dangum“ ir dalyvaujant tarptautiniuose festivaliuose Ispanijoje ir Sicilijoje. Dėkoju dalyvių tėveliams už jų rūpestį, meilę, atsakomybę, ištartą gerą žodį. Linkime, kad Jūsų asmeniniame gyvenime visada klestėtų gėris, kad visus Jūsų darbus lydėtų sėkmė. Skaityti daugiau

Lapkričio 25 d. 15 val. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyks chorų festivalis „Dainų
tiltas“, skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti. Festivalyje dalyvaus chorai iš Lietuvos
ir Latvijos, jis rengiamas vykdant tarptautinį projektą „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“.
Prieš festivalio baigiamąjį koncertą chorai dalyvaus šv. Mišiose Leliūnų šv. Juozapo ir Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčiose bei repetuos bendrus kūrinius.  Skaityti daugiau

Lgrazinos01apkričio 25 dieną į Uteną buvo atvykęs Kalėdų Senelis iš Suomijoje, užpoliariniame rate esančio Rovaniemio miestelio. Jis į Lietuvą atvažiavo antrą kartą. Kalėdų Senelis ir 20 elfų atvyko specialia „Santa – mašina“, atidarė atstovybę ir Kalėdų Senelio paštą bei paskyrė savo vietininkus Utenos mieste.

 

Popchoro „Decima“ mažųjų ir viduriniukų grupės buvo pakviestos koncertuoti Tikrajam Kalėdų Seneliui ir miesto vaikučiams, kurie atėjo į susitikimą su juo mados ir grožio centre „Aušra“.

Spalio 24-ąją Utenoje susitiko tarptautino projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir
Latgalos“ vykdytojai – Utenos ir Preilių darbo grupės. Susitikimo programoje buvo aptarta keletas
aktualių temų, kurias pristatė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė.
Lapkričio 25 d. Utenoje vyks chorų mokymai ir paruoštos programos pristatymas – chorų festivalis „Dainų tiltas“. Mokymuose dalyvaus 250 dainininkų iš Lietuvos ir Latvijos. Jau dabar rengiama bendra programa, kolektyvai intensyviai repetuoja. Festivalis vyks Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje.
Dainų šventė Preiliuose planuojama 2013 m. birželio pabaigoje arba liepos mėn., artimiausiu metu data bus patikslinta. Šventėje dalyvaus 500 mūsų rajono meno mėgėjų ir toks pat skaičius latvių. Šventėje skambės ne tik kolektyvų individualios programos, bet ir mokymų stovyklose išmokti bei vykusiuose festivaliuose atlikti kūriniai. Abi pusės – tiek Lietuva, tiek Latvija – iki gruodžio 1 d. turi pasiūlyti repertuarą. Preilių darbo grupė artimiausiu metu paskirs scenarijaus autorių ir režisierių.
Preiliuose vyksiančiai Dainų šventei bus išleisti du lankstinukai: vienas – apie amatininkus ir
tautodailininkus, kitas – apie projekto veiklose dalyvaujančius meno kolektyvus ir Dainų šventės Preiliuose programą.
Dar kartą smulkiai aptarti fotoalbumo parengimo darbai, jo apimtis. Jame atsispindės visos
projekto veiklos bei rezultatas, Aukštaitijos ir Latgalos regionų istorija, kultūra, ypač etnokultūra, gamta, amatai, šventės, bus parodyti šių regionų skirtumai ir panašumai. Fotoalbumo tekstai bus lietuvių, latvių ir anglų kalbomis, eilėraščiai – aukštaičių ir latgalių tarmėmis, jie nebus verčiami į anglų kalbą.
Susitikime ir diskusijose dalyvavo Asta Motuzienė, Irena Leikauskienė, Regina Katinaitė –Lumpickienė, Adolfas Sinkevičius , Gediminas Gricius, Sanita Melko, Silvija Kurtina, Inara Urča,
Guntis Skrimblis, Alberts Vucans.

Regina Katinaitė – Lumpickienė
Projekto koordinatorė

bpa048 bpa049 bpa050 bpa051