Darnaus bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Latvijos projektas „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ tęsiasi gražiais darbais, spalvingais renginiais. Birželio 30 d. Preiliuose įvyko III Latgalos regiono šokių festivalis, kuriame tarp 1500 latvių šokių kolektyvų šokėjų puikiai pasirodė šio projekto dalyviai iš Lietuvos pusės – Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa“ (vad. Roberta Macelienė), folkloro ansamblis „Utauta“ (vad. Liuda Griciuvienė) ir liaudiškos muzikos kapela (vad. Laimutis Kirilauskas). Skaityti daugiau

Puikus vasaros pavakarys, lietumi negrūmojantis dangus, jaukus, žalias Alantos dvaro parkas su organiškai įsipiešiančia vasaros koncertų estrada birželio 13-ąją pasitiko didžiulį latvių ir lietuvių vaikų ir jaunimo šokėjų būrį, smagiai įsisukusį į jaunatviška energija, tempu ir grožiu spinduliuojantį „Draugystės suktinį“. Skaityti daugiau

Birželio 1-3 dienomis Alantos technologijos ir verslo mokykloje surengta folkloro kolektyvų stovykla. Joje bendrų kūrinių mokėsi 70 dalyvių: Utenos kultūros centro folkloro ansamblis „Utauta“, vadovaujamas Liudos Griciuvienės, ir liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Laimučio Kirilausko, Kazimiero kapela (vad. Kazimieras Streikus), Preilių miesto folkloro ansambliai „Talderi“, vadovė Silvija Kurtina, ir „Rūtoj“, vadovė Ilze Rožinska. Skaityti daugiau

Gegužės 17-ąją Utenos kultūros centre susitiko tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ lietuvių ir latvių darbo grupės. Susitikimą vedė projekto vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė. Buvo detaliai aptarti mokymo stovyklų ir artimiausiųjų projekto švenčių organizavimo klausimai.
Folkloro stovykla vyks birželio 1–3 dienomis, joje bendrą programą ruoš 70 dalyvių iš Ute-
nos ir Preilių. Išmokti kūriniai bus įtraukti į birželio 30 d. Preiliuose vyksiančio Latgalos liaudiškų šokių festivalio programą, liepos 14 d. Preilių krašto šventę ir liepos 6 d. Utenoje rengiamą folkloro festivalį „… ir neišsimsma tėviškes versmes…“
Šokių stovykla vyks birželio 11–13 dienomis, joje lietuvių liaudies ir latvių liaudies šokių
mokysis 150 dalyvių. Birželio 30 d. Lietuvoje vyks šokių kolektyvų festivalis „Draugystės suktinis“.
Pučiamųjų stovykloje preiliškiai ir uteniškiai pučiamųjų orkestrų dalyvai (60 žmonių) bendrų
kūrinių mokysis liepos 10–12 dienomis. Pučiamųjų orkestrų festivalis „Skambėkite, dūdos, Aukštai-
tijoje“ vyks Utenoje rugsėjo 29 d. miesto gimtadienio proga.
Regina Katinaitė-Lumpickienė
Projekto koordinatorė

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotr. Adolfo Sinkevičiaus

Nuotraukoje: Utenos KC direktorė Asta Motuzienė ir Latvijos žurnalistas, renginių vedėjas Ansis Bogustovs

Nuotraukoje: Utenos KC direktorė Asta Motuzienė ir Latvijos žurnalistas, renginių vedėjas Ansis Bogustovs

Gegužės 16 d. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje buvo surengta Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos komunikacijos konferencija „BŪK MATOMAS – papasakok apie pasiekimus“. Konferencija vyko lietuvių ir latvių kalbomis, kartu su sinchroniniu vertimu.
Šioje konferencijoje Latvijos ir Lietuvos programos 4-tojo kvietimo patvirtintų projektų organizacijų atstovams, kurie dirba su projekto viešinimu ir komunikacija, buvo pateikta Šiaulių universiteto projektų viešinimo rezultatų analizė, suteikta žinių, kaip pateteikti informaciją patraukliai ir tuo pačiu nesudėtingai, priminti Programos viešinimo reikalavimai.
Konferenciją vedė gerai žinomas Latvijos žurnalistas ir renginių vedėjas Ansis Bogustovs kartu su Lietuvos žurnalistikos ekspertu Pauliu Milčiumi, kuris pasidalino patirtimi apie vizualinę komunikaciją bei galimybes patraukti tikslinės grupės dėmesį.
Siekiant apjungti teorinius aspektus su praktinėmis projektų viešinimo ir komunikavimo veiklomis, pasidalinti idėjomis ir mintimis, susijusiomis su viešų renginių organizavimu, konferencijos dalyviai privalėjo parengti 5 min. trumpą patrauklią savo vykdomo projekto prezentaciją.
Konferencijoje dalyvavo tarptautinio projekto „Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ vadovė, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė ir koordinatorė, Utenos kultūros centro direktorės pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė. Prezentaciją parengė Asta Motuzienė. Šis namų darbas įvertintas teigiamai, pripažinta, kad jis bus naudingas organizuojant patvirtintų projektų Atvirų durų dienas.

Regina Katinaitė- Lumpickienė
Projekto koordinatorė

 

Vykdant Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos pagal 2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą tęsiami tarptautinio projekto „Darnaus bendradarbiavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos“ darbai. Šių metų balandžio16 d. Preiliuose, Latvijoje, įvyko dalykinis darbo grupės susitikimas.

Skaityti daugiau