„Žaliaduonių“ teatras, režisierius Šarūnas Kunickas”

zald002Režisierius Šarūnas Kunickas
Dailininkė Falmira Sinicienė
Utenos kultūros centras
Aušros g. 49, Utena
Tel. +370 620 17 335
El. paštas sarunas.kunickas@utenoskc.lt


Spektakliai


Teatras įkurtas 1983 m. Švęsdamas kūrybinės veiklos dešimtmetį, teatras pasivadino ,,Žaliaduoniais“ (vardatėvis aktorius Ferdinandas Jakšys), tuomet repertuare turėdamas tris spektaklius pagal kraštiečio rašytojo Antano Miškinio kūrybą: ,,Žaliaduonių gegužė“ (lėmusį teatro vardą ir dvi B. Dauguviečio premijas),  ,,Sugrįžimas į Juknėnus“ bei   poezijos spektaklį ,,Negyjančios žaizdos“. Kamerinėje Pjero salėje suvaidinta prancūziškų pjesių ir pasakų vaikams. Dešimtmetį teatralai sutiko tarptautiniame festivalyje ,,Pjero dienos Utenoje“, kuriame savo spektaklius vaidino teatrai iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos bei Lietuvos: Vilniaus, Klaipėdos, Rokiškio, Anykščių, Jurbarko, Kelmės. Pasukęs unikalia savo krašto rašytojų kūrybos linkme teatras vaidino spektaklius pagal rašytojų P. Daunio, K. Čyplio-Vijūno, J. Kulnio (,,Utenis“), P. Panavo (Aukso paukštė už ,,Daumantą“), A. Gasperaičio, R. Kalyčio (trys diplomai ir pagrindinis prizas už ,,Atodangas“), P. Andriušio ,,Sudiev, kvietkeli“. Aštuoni spektakliai vaidinti vietos rytų aukštaičių uteniškių tarme (,,Maušos karčemą“ filmavo LTV, ,,Atodangas“ įrašė Lietuvos radijas).
Teatras įžengė į savo kūrybos 25-uosius metus, repertuare turėdamas K. Čyplio-Vijūno ,,Dalią dalužę“, R. Kalyčio ,,Atodangas“, A. Gasperaičio ,,Mūzų pašaukti“ bei P. Andriušio ,,Sudiev, kvietkeli“.
Nuoseklus teatro siekis – Utenos krašto rašytojų kūrybos sklaida, gimtosios tarmės išsaugojimas ir švietėjiška misija per originalų repertuarą. Teatro 25-mečiui trupė paruošė naują spektaklį pagal uteniškio Eriko Druskino pjesę „Susitikimas“, kuris respublikiniame „Atspindžių“ konkurse pelnė diplomą.

2010 metai „Žaliaduonių“ teatrui reikšmingi tuo, kad kolektyvas buvo pakviestas į Klaipėdoje vykstančią respublikinę teatrų šventę „Tegyvuoja teatras“, kurioje režisierei Almai Eigerdienei įteikta nominacija „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“.
2011 m. kovo 26 d. Tarptautinės teatro dienos proga įvyko „Jasono“ premjera! Premjerinį „Jasono“ spektaklį (režisierė Alma Eigerdienė) žiūrėjo ir pjesės autorius Saulius Šaltenis. Pjesės autorius žaliaduoniečiams pažėrė daug malonių pastebėjimų ir patarimų. Kultūros centro žiūrovų salė svetingai priėmė visus susirinkusius, nepagailėjusius karštų aplodismentų ir gėlių…

Nuo 2012 metų teatrui vadovauja režisierius Šarūnas Kunickas.

2012 m. teatras dalyvavo respublikiniuose teatrų festivaliuose „Juoko sūkurys“, „Tiltai“, „Senasis tiltas“, „Kaimynai“, XXI klojimų teatrų festivalyje.

2013 m. teatras dalyvavo respublikiniuose teatrų festivaliuose „Šiaudinė pastogė“, „Rakavonių droblius“, tarptautiniame teatrų festivalyje „Senjorai ir jaunystė.

2014 m. teatras dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“, respublikiniuose teatrų festivaliuose „Rietavo vasaros vaidinimai“, „Šiaudinė skrybėlė“, „Tegyvuoja Giraitė“, „Mano skambantis kraštas“; tarptautiniuose – „Interrampa“, „ARTimi“.Tais pačiais metais spektaklis „Tamsos švyturys“ pagal A. Eigerdienės pjesę „Aukštaitijos savanoris“ (rež. Š. Kunickas)  respublikinėje mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ pelnė laureato diplomą, o respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ buvo nominuotas „Ryškiausio miesto, rajono centro teatrinės kultūros skleidėjo“ kategorijoje.

2015 m. respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ spektaklis „Tamsos švyturys“ nominuotas „Geriausios nacionalinės dramaturgijos interpretacijos“ ir „Geriausios scenografijos“ kategorijose, o aktorius Algirdas Barčys už Prano vaidmenį – „Geriausio vyro vaidmens atlikėjo“ kategorijoje. Tais pačiais metais teatras dalyvavo respublikiniuose teatrų festivaliuose „Teatro savaitė“, „Pienės pūkas“, „Senjorai ir jaunystė“, „Kaimynai“.

2016 m. teatras dalyvavo tarptautiniame teatrų festivalyje „ARTimi“, respublikiniuose – „Šiaudinė skrybėlė“, „Senjorai ir jaunystė“, pastarajame laimėjo Valstybės teatro solisto Vlado Baltrušaičio vardo nominacijos „Veidu į Lietuvą“ muzikaliausio teatro vardą, už spektaklį „Undeniu, ugniu, žalynais“ pagal R. Katinaitės-Lumpickienės eiles.

Kas dveji metai teatro iniciatyva organizuojami teatrų festivaliai-šventės: 2013 m. Tarmių metams skirtas festivalis „Rakavonių droblius“, 2015 m. poezijos ir teatro šventė „Mano skambantis kraštas“.

Teatro režisieriaus Šarūno Kunicko iniciatyva įsteigta teatrinė nominacija „AČIŪ“, kuria kas dveji metai pagerbiami ir apdovanojami ryškiausi Utenos rajono teatralai.

Šalia pagrindinio siekio – Utenos krašto rašytojų kūrybos sklaidos bei gimtosios tarmės išsaugojimo – teatro repertuare vietą randa ir šiuolaikinė dramaturgija. 2015 m. rampos šviesą išvydo V. Veršulio pjesė „Už durų“, 2016 m. – D. Lipskerov „Upė ant asfalto“, o 2017 m. – J. Šarkausko „Už tave to padaryti negaliu“.